ΠΡΟΦΙΛ

Οι άνθρωποι πίσω από την GDPR Symmorfosis

Task Force

Η Task Force «Symmorfosis-GDPR Services» αποτελείται από εγνωσμένου επιστημονικού κύρους και εμπειρογνωμοσύνης στελέχη με ειδίκευση στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του GDPR (2016/679), οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επιστημονικά υπεύθυνος τελεί ο κος Ιωάννης Ιγγλεζάκης, αναπ. Καθηγητής του τμήματος της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.