ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ημερίδα με αφορμή την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ο οποίος αφορά άμεσα τα λογιστικά – φοροτεχνικά γραφεία που από τη φύση των δραστηριοτήτων τους, κατέχουν, επεξεργάζονται και διακινούν δεδομένα προσωπικού και ευαίσθητου χαρακτήρα. Συνεπώς ο κλάδος των λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους που θα πρέπει με βάσει το νέο Κανονισμό να ενημερωθούν και να προσαρμοστούν σε αυτόν.

Στην ημερίδα παρευρέθηκαν λογιστές - φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι αλλά και ευρύτερα - στελέχη λογιστικών εταιριών, στελέχη οικονομικών διευθύνσεων, λογιστηρίων, Ελεγκτικών εταιριών, κλπ., οι οποίοι καλούνται να προσαρμοστούν πλήρως σε απαιτήσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούν σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή τους.

Όπως επίσης πρέπει να προσαρμόσουν τις υποδομές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και τις μεθόδους διαχείρισης των δεδομένων που εφαρμόζουν, για να αποφύγουν αυστηρές ποινές και υψηλά πρόστιμα.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν η κα Δέσποινα Σπάθα, Στέλεχος του Νομικού Τμήματος της Ομάδας Έργου «GDPR Symmorfosis»